EnglishБългарски
 
   За компанията
   Продукти
   Партньори
   Контакти
   
. . : : За компанията : : . .
 
       Високоговорители АД е промишлено предприятие, създадено през 1960 г. с предмет на дейност производство на високоговорители и озвучителни тела. От април 1997 г. предприятието е регистрирано като акционерно дружество с 80% частен капитал.
       Високоговорители АД е разположено на територията на Благоевград на главен път Е-79. Разстоянието между Благоевград и София е 96 км. Благоевград е най-големия културен и търговски център в югозападна България.
       Високоговорители АД произвежда 42 типа високоговорители с размери от 50 до 400 мм и мощност от 0,15 до 150W - ниско, средно и високочестотни, а също и широколентови от обикновен и Hi-Fi клас. Те съответстват на европейските стандарти. Някои от високоговорителите са овални, други кръгли.
       Озвучителни тела - повече от 15 типа Hi-Fi и по-нисък клас с мощност от 20-200 W, дву и трилентови системи с различен дизайн и възможност за адаптиране към всеки интериор и музикална система.
       Високоговорители АД произвежда също и акустични системи - предназначени за използване в затворени помещения / кина, училища, театри, клубове, зали и т.н./, а също и за отворени пространства като стадиони, гари, летища, паркове и др.
       Микрофони - предназначени за употреба в автобуси, контролни пултове, отворени и затворени пространства, а също и за специални нужди- оркестри, в специфична среда и др.
       Електродинамични слушалки - Hi-Fi и обикновен клас за езикови кабинети, транспортно оборудване.
       Покрай тези стоки предприятието произвежда широк кръг продукти свързани с акустиката, радиоелектронно и комуникационно оборудване.
       Високоговорители АД е известен не само в Централна и Източна Европа, но също и в Швеция, Финландия и Германия. На основата на развитите контакти и пазари в края на осемдесетте е приета програма за модернизация и техническо обновление. Програмата не е реализирана заради новите икономически и политически реалности в Източна Европа.
       Днес дружеството произвежда, използвайки класическа технология. В него работят 140 човека на територия 42000 m2.
       Високоговорители АД е сертифицирано по система ISO 9001:2000. Всички продукти отговарят на техническите изисквания на БДС 4947-84 и БДС 12985-85 и са изпитвани по изискванията на БДС 6412-86.